Εταιρεία

  • IMG_0051_.jpg

Η ACCEL - Ι. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι μία εταιρεία εκπόνησης μελετών, εφαρμογής δράσεων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών εξειδικευμένων σε θέματα περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων, κλιματικής αλλαγής, και περιβαλλοντικών πολιτικών με γνώμονα την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, των δασών, των χρήσεων γης και των αλλαγών χρήσεων γης σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Η ACCEL ιδρύθηκε το 2013 με έδρα την Αθήνα, με την υποστήριξη ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων και μηχανικών με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και δασών. Τα βασικά πεδία δραστηριότητας της ACCEL περιλαμβάνουν την εκπόνηση δασικών και περιβαλλοντικών μελετών, φυτοτεχνικών μελετών, την  απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των χρήσεων γης, αλλαγών χρήσεων γης και δασοπονίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών και το Πρωτόκολλο του Κυότο, τη χαρτογράφηση φυσικών οικοσυστημάτων, φυσικών πόρων και χρήσεων γης, τη σύνταξη δασικών χαρτών, τη φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα περιβαλλοντικής και δασικής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 27,
                 172 37, Υμηττός, Ελλάδα
τηλ/φαξ: (+30) 210 72 42 305
e-mail: i.tzamtzis@accel.gr