Δασικές, Περιβαλλοντικές και Φυτοτεχνικές Μελέτες

  • 1_.jpg
  • 2_.jpg
  • 3_.jpg
  • 4_.jpg
  • 5_.jpg

Η εταιρεία ΑCCEL διαθέτει σημαντική εμπειρία, σε θέματα προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Στις δραστηριότητες της ACCEL περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών:

  • Δασικών όπως οι μελέτες διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων, αναδασώσεων, αντιπυρικής προστασίας, διαχείρισης βοσκοτόπων, διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, δασικής οδοποιίας και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων
  • Μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Ειδικών περιβαλλοντικών μελετών
  • Μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης τοπίου
  • Μελετών αποκατάστασης τοπίου

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 27,
                 172 37, Υμηττός, Ελλάδα
τηλ/φαξ: (+30) 210 72 42 305
e-mail: i.tzamtzis@accel.gr