Χαρτογράφηση – Σύνταξη Δασικών Χαρτών – Χαρακτηρισμός Εκτάσεων

  • 1_.jpg
  • 2_.jpg
  • 3_.jpg
  • 4_.jpg
  • 5_.jpg
  • 6_.jpg

Χαρτογράφηση φυσικών πόρων, χαρτογράφηση χρήσεων γης και αλλαγών χρήσεων γης

Χαρτογραφία ονομάζεται ο επιστημονικός κλάδος της γεωγραφίας που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις επάνω σε επίπεδη ή σφαιρική επιφάνεια, σε σμίκρυνση, ενός τμήματος ή όλης της γήινης επιφάνειας για την σύνταξη και έκδοση χαρτών. Η εφαρμογή όλων αυτών των διεργασιών αποτελούν την έννοια της χαρτογράφησης, που γίνεται με διάφορες μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές.

 

Σύνταξη Δασικών Χαρτών

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν τη θεμέλιο βάση για τη μετέπειτα κατάρτιση του Δασολογίου, στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου και απαραίτητο εργαλείο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στόχος είναι η οριοθέτηση με διαφανή τρόπο των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων της χώρας ενώ με την ανάρτησή τους δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για υποβολή τυχόν αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους. Η εργασία αυτή απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση και γνώση της νομοθεσίας και των προδιαγραφών σύνταξης των δασικών χαρτών.

Οι μελέτες σύνταξης δασικών χαρτών αποτελούν μία από τις κύριες δραστηριότητες της ACCEL. Έχει συμμετάσχει στη σύνταξη δασικών χαρτών μεγάλων εκτάσεων της χώρας μας με επιμονή στην ποιότητα  και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.

 

Χαρακτηρισμός εκτάσεων

Σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία και μέχρι την οριστικοποίηση των δασικών χαρτών προκύπτει η ανάγκη έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων για μία σειρά λόγων και ζητημάτων. Η ACCEL αναλαμβάνει φωτοερμηνείες αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων με σκοπό τη σύνταξη μελετών χαρακτηρισμού εκτάσεων (δασικών, μη δασικών), εντοπισμού ακινήτων κ.α.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 27,
                 172 37, Υμηττός, Ελλάδα
τηλ/φαξ: (+30) 210 72 42 305
e-mail: i.tzamtzis@accel.gr