Περιβαλλοντική & Δασική Πολιτική

  • 1_.jpg
  • 2_.jpg
  • 3_.jpg
  • 4_.jpg

Η ACCEL διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα περιβαλλοντικής και δασικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και παρέχει:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την εκπροσώπηση σε διεθνή φόρουμ με γνωστικό αντικείμενο τη δασική πολιτική, τη δασοπονία και τις δασικές πυρκαγιές.
  • Υποστήριξη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κυότο στα αντικείμενα Γεωργίας, Δασοπονίας, Άλλων Χρήσεων Γης και της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 27,
                 172 37, Υμηττός, Ελλάδα
τηλ/φαξ: (+30) 210 72 42 305
e-mail: i.tzamtzis@accel.gr