Έργα Αντιστάθμισης Άνθρακα & Μελέτες Ανθρακικού Αποτυπώματος (carbon footprint)

  • 1_.jpg
  • 2_.jpg
  • 3_.jpg

Με την αντιστάθμιση του άνθρακα (carbon offset) επιτυγχάνεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή αερίων του θερμοκηπίου από κάποια δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα σε μια άλλη περιοχή, με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών αυτών. Υπάρχουν δύο αγορές για τα έργα αντιστάθμισης. Το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνει η αγορά στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Σε μικρότερο βαθμό βρίσκουμε έργα αντιστάθμισης στην εθελοντική αγορά.

Η ACCEL αναλαμβάνει την μελέτη έργων αντιστάθμισης άνθρακα στα πεδία δραστηριότητάς της και συγκεκριμένα σε δάση, δασικές εκτάσεις, βοσκότοπους και αγροτικές καλλιέργειες. Επίσης, αναλαμβάνει την εγκατάσταση των έργων και την παρακολούθηση της απογραφής του άνθρακα:

  • Μελέτες έργων αντιστάθμισης άνθρακα σε δάση, δασικές εκτάσεις, βοσκότοπους και αγροτικές καλλιέργειες
  • Μελέτες έργων δάσωσης και αναδάσωσης του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης και παρακολούθηση εκπομπών/απορροφήσεων
  • Υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος (carbon footprint) κατά την παραγωγή αγροτικών και δασικών προϊόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 27,
                 172 37, Υμηττός, Ελλάδα
τηλ/φαξ: (+30) 210 72 42 305
e-mail: i.tzamtzis@accel.gr